Mr. MimiCry-X-Faktor 2021 ?

2021.10.11

"It felt really good to greet the 10-year-old X-Factor on stage. It was good to meet the Mentors in person. I'm happy to have sung one of my favorite songs to them. It's a song, a special style.

A special 'kid'. This song my child.A mix of opera, folk song, symphonic, hard and heavy metal. It is about a young man.

A young man who does not understand why his own soul is evil.Why would he understand? He is the child of a dark angel.He is nothing but master of witches: Warlock!" - /Mr. MimiCry/

"Nagyon jó érzés volt felköszönteni a 10 éves X-Faktort a színpadon. Jó volt találkozni a Mentorokkal személyesen. Boldog vagyok, hogy elénekeltem nekik az egyik kedvenc dalomat. Ez a dal, egy külön stílus.

Egy külön 'gyerek'. Ez a dal az én gyermekem. Opera, népdal, szimfonikus, hard és heavy metal egyvelege.

Egy ifjúról szól. Egy ifjúról, aki nem érti, hogy miért gonosz a saját lelke. Miért értené? Hisz ő a sötét angyal gyermeke. Ő nem más, mint a boszorkányok mestere: Warlock!" - /Mr. MimiCry/

X-Factor 2021 - Warlock monologue - X-Faktor 2021 - Warlock monológja

"I think it's going to be worth watching on TV for everyone. I don't know which part I'll be in, but I can't betray it. It's a surprise! I have a very good opinion of the X-Factor staff. It was a real friendly atmosphere during the show. Mentors and everyone I wish you to the competition. The song is not easy. It is difficult and strange to understand and feel the thoughts of the song. A certain musical intelligence is definitely needed.

The lyrics of the song were almost written by itself. The melody was spoken and the pen in my hand started to write by itself. The video appeared my future. Behind me, wild ducks appeared on the river ...

Now I have ducks too ..."- Mr. MimiCry

"Szerintem érdemes lesz mindenkinek megnézni a televízióban. Nem tudom, melyik részben leszek benne, de nem is árulhatom el. Ez meglepetés! Nagyon jó véleménnyel vagyok az X-Faktor stábról. Igazi baráti hangulat volt a műsor közben. A Mentoroknak és mindenkinek jó szórakozást kívánok a versenyhez. A dalom nem egyszerű. Nehéz és furcsa megérteni és érezni a dal gondolatait. Egy bizonyos zenei intelligencia biztosan kell hozzá.

A dal szövege szinte önmagától íródott. Szólt a dallam és a kezemben a toll elkezdett magától írni. A videóban megjelent az én jövőm. A hátam mögött vadkacsák jelentek meg a folyón...

Most már nekem is vannak kacsáim..." - Mr. MimiCry

Lyrics - Dalszöveg:

Warlock monologue


I look puzzled, in someone's dream,

No matter what I feel during the darkness.

I don't know why, because the torment screams,

That's my half-brother, thank goodness!


The archangel's blood flows within me.

Still can't find my own place!

I should make peace, I've become too evil,

And my dear Father is no longer with me!


In my heart no doubt, they hate me,

They torture me.

I'll not be silent, in Holy judgement;

"Make your new attack the toughest!"

Warlock monológja


Értetlen nézek, embernek álmán,

mindegy mit érzek ez éjszakán.

Nem tudom miért, mért a gyötrelem,

hisz féltestvérem is, az égben hál!


A főangyal vére, áramlik bennem.

Mégsem lelem meg, új hazám!

Békülnöm kéne, túl gonosz lettem,

s nincs már mellettem, a jó apám!


Szívemben kétely, gyűlölnek engem,

s megkínoztak az emberek.

Én nem leszek bárgyú, ítéletem szent;

"Új harcokat, kezdjetek!"

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el