Mr. MimiCry'S SECOND SOLO ALBUM (2017) - Mr. MimiCry MÁSODIK SZÓLÓ ALBUMA (2017)

2021.10.06

Album Criticism: Mr. MimiCry - Gabriel is the Dragon Princess (2017)

The second "Transformer" solo album, a sequel to Modern Carmina's mystical metal genre. It is already a coherent concept material. Although the songs, they stand their ground in themselves. Biblical and mystery songs, thicken the genre world of 'Mistyc Metal'. Powerful speed, power in some places and an offensive tone are followed by a clear quiet state. He draws attention to the constant lurking danger as he tells the tale of the eternal love of the angel girl and the dragon. We feel a bad way of getting approved and vice versa. This Mr. MimiCry album forms a kind of transition between the first and third albums. Contradictions and eternal struggle appear in our souls. Then we encounter a closure that makes this world open again. The eternal cycle...

Album Kritika: Mr. MimiCry - Gabriel is the Dragon Princess (2017)

A második "alakváltó" szóló album, folytatása a Modern Carmina misztikus metal műfajának. Ez már egy összefüggő koncept anyag. Bár a dalok, önmagunkban is megállják a helyüket. A bibliai és misztériumi dalok, megvastagítják a 'Mistyc Metal' műfajvilágát. A néhol erőteljes speed, power és a támadó hangvétel után letisztult csendes állapot következik. Felhívja a figyelmet, az állandó leselkedő veszélyre, miközben az angyal lány és a sárkány örök szerelmének meséjét mondja el. Érezzük, hogy egy rossz, miként válik jóvá és fordítva. Ez a Mr. MimiCry album egyfajta átmenetet képez az első és a harmadik album között. Az ellentétek és az örökös harc jelenik meg a lelkünkben. Majd egy olyan lezárással találkozunk, ami újra nyitottá teszi ezt a világot. Az örök körforgás...


1. Overture - Nyitány                                                    6:06

2. Seals - Pecsétek                                                       4:19

3. Celebration of Souls - Lelkek Ünnepe                   6:16

4. Dogs and horses - Kutyák és lovak                        4:33

5. Transmutation - Transzmutáció                              8:48

6. Closure - Zárás                                                          9:16

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el